MyDentist2020-05-21T12:04:45+00:00

kdo jsme

Zubní lékařství je služba. Je to zdravotní služba, při které pacient, lékař a jeho tým spolupracují na udržení orálního zdraví prvně jmenovaného.
A jako každá služba se dá i zubní lékařství vykonávat na mnoha odlišných úrovních. Naším cílem je poskytovat kvalitní stomatologickou péči s jasně definovanými standardy. Vedoucím partnerem a hlavním garantem konceptu Můj Zubař je Daniel Černý.

Daniel Černý

22 let praxe zubního lékařství
endodoncie, restorativní stomatologie
externí pedagog UPOL
desítky odborných publikací
přednáší mezinárodně
prezident ČES, člen AAE
fotograf, motorista, táta

filozofie

Projekt “Můj zubař” vznikl z potřeby vytvořit nový standard v péči o orální zdraví. Cílem projektu je vytvořit síť ordinací, které budou dodržovat jasně definované standardy péče pro všechny prováděné zákroky. Vzhledem k absenci oficiálních standardů péče v ČR využíváme k našemu cíli podobné dokumenty vydávané v zahraničí a snažíme se je adaptovat na místní prostředí. Tímto přístupem nelimitujeme spektrum možností ošetření, ale zaručíme, že prováděné výkony jsou v souladu s tzv. evidence based přístupem neboli postupem založeným na důkazech.

S ohledem na ekonomický status České republiky hledáme takové postupy, které jsou zároveň finančně přijatelné pro široké spektrum pacientů. Chceme maximálně využít možnosti veřejného zdravotního pojištění pro ošetřování našich pacientů, ale také si uvědomujeme psychologickou motivační hodnotu finanční spoluúčasti pacientů. Podle těchto kritérií volí naši lékaří vždy takový postup, kde je nejvýhodnější poměr ceny a získané služby.

Víme, že je obtížné docílit a udržet trvale vysokou odbornou úroveň zubních lékařů a snažíme se proto připravit našim lékařům takové podmínky, aby jejich výsadní starostí bylo ošetřovat pacienty a trvale zvyšovat svou odbornou úroveň. K zajištění tohoto cíle využíváme pro náš tým školení v rámci Hradeckého dentálního vzdělávacího institutu i jinde. Máte-li zájem s námi spolupracovat, neváhejte nás kontaktovat.

Věříme, že pouze informovaný a motivovaný pacient je schopen se kvalifikovaně rozhodovat a spolupodílet na svém orálním zdraví. A proto svým pacientům poskytujeme všechny informace o jejich orálním zdraví a žádáme je o spolupráci na prevenci i léčbě.

Vedeme pacienty k převzetí odpovědnosti za své orální zdraví.  A je nám ctí být jejich průvodci na této cestě.

standardy péče

 • Vyšetření a diagnóza předcházejí léčbě. Pečlivé plánování léčby považujeme za esenciální.

 • Rentgenové vyšetření je nedílnou součástí každého vyšetření a ošetření podle mezinárodně uznávaných standardů.

 • Pacient je před každým zákrokem informován o svém stavu a podílí se na volbě nejvhodnější léčby.

 • Ošetření probíhá bezbolestně.

 • Pro každý terapeutický zákrok dodržujeme doporučené postupy. Nevytváříme si vlastní protokoly, ale dodržujeme všeobecně uznávané a doporučované existující postupy.
 • Ošetřující lékař je zodpovědný za posouzení závažnosti případu a při pochybnostech má možnost případ konzultovat nebo pacienta referovat

benefity spolupráce

 • PRAXE ŠITÁ NA MÍRU
  Praxi budujeme a rozvíjíme spolu s vámi podle společných představ a zkušeností.
 • ČAS NA PACIENTY
  Pomáháme vám, aby váš čas v práci patřil jen pacientům.
 • ODBORNOST
  Umožňujeme vám získávat další zkušenosti v rámci systému vzdělávání Můj zubař / HDVI / D.C.M
 • ŽÁDNÉ DLUHY
  Budujte si praxi, ale nezačínejte s dluhy. Klidně spěte.
 • ADMINISTRATIVNÍ PODPORA
  Nemusíte jednat s úřady, hledat právníka, neřešíte smlouvy ani účetnictví.
 • ČAS NA OSOBNÍ ŽIVOT
  Váš vyrovnaný svět je předpokladem úspěšné praxe. A prevence sebevražd 🙂
 • MOŽNOST VLASTNICTVÍ
  Když budete chtít, můžete podíly na vybudované praxi koupit, nebo dokonce prodat.

zapojte se

Do konceptu můžete vstoupit jako zaměstnanec, spoluvlastník nebo jako současný či budoucí vlastník příslušné jednotky. Spojte se s námi prostřednictvím uvedeného emailu nebo využijte připravený kontaktní formulář. Konkrétní řešení pak vytvoříme na základě osobního kontaktu.

kontaktní formulář

homepage2018-10-19T21:38:33+00:00